Επικοινωνία

Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, ΔΠΘ,

Κτίριο Φώτης Καφάτος,

Πανεπιστημιούπολη, Περιοχή Δραγάνα

68100 Αλεξανδρούπολη

bioinf[at]mbg[.]duth[.]gr