Πληροφορίες

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) “Εφαρμοσμένη Βιοπληροφορική και Ανάλυση Δεδομένων” ιδρύεται το 2021 και θα ξεκινήσει τη λειτουργία του το φθινόπωρο του 2022, με το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. Όλες οι τυπικές διαδικασίες του ΠΜΣ “Εφαρμοσμένη Βιοπληροφορική και Ανάλυση Δεδομένων” έχουν ολοκληρωθεί, με την δημοσίευση του ΦΕΚ της ίδρυσης (4722/12.10.2021, Τεύχος Β) και της έγκρισης του κανονισμού (4746/14.10.2021, Τεύχος Β) του ΠΜΣ.

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει δύο εξάμηνα με δέκα μαθήματα συνολικά (60 ECTS). Κατά τη θερινή περίοδο που ακολουθεί θα γίνεται η εκπόνηση της μεταπτυχιακής διατριβής (15 ECTS). Δίνεται έτσι η δυνατότητα ολοκλήρωσης των σπουδών σε ένα ημερολογιακό έτος (75 ECTS συνολικά). Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα σπουδών θα βρείτε εδώ.

Το ΠΜΣ φιλοδοξεί να παρέχει υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακή εκπαίδευση στα πεδία της Εφαρμοσμένης Βιοπληροφορικής σε αντικείμενα της Μοριακής Βιολογίας και της Γενετικής, καθώς και της Ανάλυσης Δεδομένων που προκύπτουν από την έρευνα στα αντικείμενα αυτά, σε διάφορους οργανισμούς. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην επεξεργασία, ανάλυση και ερμηνεία των δεδομένων που προκύπτουν με σύγχρονα εργαλεία όπως είναι η αλληλούχιση νέας γενιάς (NGS), καθώς επίσης και στην αξιοποίηση των πιο επίκαιρων τεχνολογιών που αναπτύσσει η επιστήμη της Πληροφορικής. Περισσότερα για το σκοπό του ΠΜΣ θα βρείτε εδώ.

Το ΠΜΣ “Εφαρμοσμένη Βιοπληροφορική και Ανάλυση Δεδομένωναπευθύνεται σε πτυχιούχους των ΑΕΙ και ΑΤΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, στα πεδία των Βιοεπιστημών, των Σχολών Θετικών Επιστημών, των Πολυτεχνικών Σχολών, των Σχολών Υγείας γενικότερα, των σχολών Επιστημών Ζωής, των Τμημάτων Φαρμακευτικής, Κτηνιατρικής, Πληροφορικής, Στατιστικής, Διατροφής και Διαιτολογίας, Γεωπονικών και Γεωτεχνικών Πανεπιστημίων και Σχολών, όπως αυτά ορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Το ΠΜΣ υλοποείται από το Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας, του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ). Το Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής διαθέτει επαρκείς και σύγχρονους χώρους, πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια για φοιτητικές ασκήσεις και τουλάχιστον 10 θεσμοθετημένα ερευνητικά εργαστήρια διαφόρων ειδικεύσεων συναφών με το ΠΜΣ, εργαστήριο Η/Υ, βιβλιοθήκη, αίθουσες διδασκαλίας, στελεχωμένη γραμματεία και κυλικείο, υποδομές απολύτως ικανοποιητικές προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του συγκεκριμένου ΠΜΣ. Όλα τα εργαστήρια που θα υποστηρίξουν το πρόγραμμα σπουδών διαθέτουν το βασικό αλλά και σύγχρονο υλικοτεχνικό εξοπλισμό που επιτρέπει την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος και την επίτευξη των μαθησιακών του στόχων. Περισσότερες πληροφορίες για το Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής θα βρείτε εδώ.

Στο ΠΜΣ “Εφαρμοσμένη Βιοπληροφορική και Ανάλυση Δεδομένων” πρόκειται να διδάξει μια ομάδα από καθηγητές και καθηγήτριες του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής με συναφή γνωστικά αντικείμενα. Το ΠΜΣ επίσης υποστηρίζουν καθηγητές και καθηγήτριες του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΔΠΘ, ενώ θα προσκληθούν να διδάξουν και επιστήμονες από άλλα τμήματα του ΔΠΘ, από πανεπιστήμια ή ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής όσο και της αλλοδαπής.

Τα μαθήματα του ΠΜΣ είναι σχεδιασμένα να γίνονται κατά κύριο λόγο δια ζώσης στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής στην Αλεξανδρούπολη. Τα δια ζώσης μαθήματα θα γίνονται εντατικά σε συγκεκριμένα σαββατοκύριακα. Συμπληρωματικά, ένα μέρος των διαλέξεων προβλέπεται να πραγματοποιηθεί με εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω εφαρμογής συστημάτων σύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης, όπως προβλέπεται από το νομικό πλαίσιο που ισχύει σήμερα. Σε περίπτωση αλλαγής του νομικού πλαισίου, λόγω π.χ. περιπτώσεων πανδημίας, υπάρχει η πρόβλεψη να στηριχτεί το πρόγραμμα σπουδών σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό στην εξ αποστάσεως διδασκαλία. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ακριβείς ημερομηνίες των διαλέξεων και τον τρόπο διδασκαλίας θα ανακοινωθούν το φθινόπωρο.

Τα δίδακτρα για την παρακολούθηση και ολοκλήρωση του συνολικού κύκλου των σπουδών του ΠΜΣ ανέρχονταi σε 2.500 Ευρώ. Για ένα ποσοστό ως 30% των εγγεγραμμένων φοιτητών και φοιτητριών του ΠΜΣ προβλέπεται η απαλλαγή από τα δίδακτρα με εισοδηματικά κριτήρια, όπως ορίζει το ισχύον νομικό πλαίσιο. Επιπλέον, προβλέπεται μερική απαλλαγή καταβολής των διδάκτρων για φοιτητές και φοιτήτριες που αριστεύουν, ανάλογα με τις δυνατότητες του ΠΜΣ που θα υπάρχουν για την κάθε χρονιά. Οι ρυθμίσεις αυτές θα ορίζονται επακριβώς στον κανονισμό του ΠΜΣ που θα αναρτάται κάθε χρονιά με την επίσημη προκύρηξη.

Μπορείτε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας για το ΠΜΣ “Εφαρμοσμένη Βιοπληροφορική και Ανάλυση Δεδομένων” συμπληρώνοντας την αίτηση και λαμβάνοντας υπόψιν την πρόσκληση.