ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2024-2025

Το Τμήμα Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης οργανώνει για μια ακόμη χρονιά το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) με τίτλο: «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» (“Applied Bioinformatics & Data Analysis”) και καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/-ες να υποβάλουν υποψηφιότητα για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025. Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο…
Read more

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023

Το Τμήμα Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης οργανώνει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) με τίτλο: «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» (“Applied Bioinformatics & Data Analysis”) και καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/-ες να υποβάλουν υποψηφιότητα για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.  Οι υποψήφιοι καλούνται να διαβάσουν την πρόσκληση και να συμπληρώσουν την αίτηση και την αποστείλουν μαζί…
Read more

Συντονιστική επιτροπή και έναρξη του ΠΜΣ

Με την αριθμ 11/9-3-2022 συνέλευση του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, ορίστηκε η συντονιστική επιτροπή του Π.Μ.Σ. “Εφαρμοσμένη Βιοπληροφορική και Ανάλυση Δεδομένων”. Το ΠΜΣ αναμένεται να ξεκινήσει τον Οκτώβριο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, και η προκήρυξη θα δημοσιευθεί αρχές του καλοκαιριού του 2022. 

Πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ “Εφαρμοσμένη Βιοπληροφορική και Ανάλυση Δεδομένων”

Όλες οι τυπικές διαδικασίες του ΠΜΣ “Εφαρμοσμένη Βιοπληροφορική και Ανάλυση Δεδομένων” έχουν ολοκληρωθεί, με την δημοσίευση του ΦΕΚ της ίδρυσης (4722/12.10.2021, Τεύχος Β) και της έγκρισης του κανονισμού (4746/14.10.2021, Τεύχος Β) του ΠΜΣ. Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε ερώτηση ή την εκδήλωση του ενδιαφέροντός σας.  Καλή ακαδημαϊκή χρονιά.