Μήνας: Μάρτιος 2022

Συντονιστική επιτροπή και έναρξη του ΠΜΣ

Με την αριθμ 11/9-3-2022 συνέλευση του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, ορίστηκε η συντονιστική επιτροπή του Π.Μ.Σ. “Εφαρμοσμένη Βιοπληροφορική και Ανάλυση Δεδομένων”. Το ΠΜΣ αναμένεται να ξεκινήσει τον Οκτώβριο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, και η προκήρυξη θα δημοσιευθεί αρχές του καλοκαιριού του 2022.