Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2024-2025

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2024-2025

Το Τμήμα Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης οργανώνει για μια ακόμη χρονιά το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) με τίτλο: «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» (“Applied Bioinformatics & Data Analysis”) και καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/-ες να υποβάλουν υποψηφιότητα για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025.

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο πεδίο της Βιοπληροφορικής, με έμφαση στην Εφαρμοσμένη Βιοπληροφορική και στην  Ανάλυση Δεδομένων της Μοριακής Βιολογίας και της Γενετικής. Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η προετοιμασία άριστα εκπαιδευμένων επιστημόνων για σταδιοδρομία στις Βιοεπιστήμες και στους τομείς αιχμής που αυτό καλύπτει. Επίσης στοχεύει στην ανάπτυξη της κριτικής, αναλυτικής και συνθετικής τους ικανότητας καθώς και της ικανότητας συγγραφής επιστημονικών κειμένων.

Το Π.Μ.Σ απευθύνεται σε πτυχιούχους των Σχολών Θετικών Επιστημών, των Σχολών Υγείας, των Τμημάτων Φαρμακευτικής, Κτηνιατρικής, Πληροφορικής, Στατιστικής, Διατροφής και Διαιτολογίας, Γεωπονικών και Γεωτεχνικών Πανεπιστημίων, Σχολών και Τμημάτων, με συναφές αντικείμενο, των ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και σε πτυχιούχους Τμημάτων ΑΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Οι υποψήφιοι μπορούν να είναι φοιτητές/ήτριες που έχουν περατώσει τον κύκλο προπτυχιακών σπουδών και αναμένεται να καταστούν πτυχιούχοι πριν το τέλος της περιόδου των εγγραφών. Η αγγλόφωνη αντιστοίχιση του τίτλου σπουδών είναι “Master of Science» (M.Sc.).”

Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος, ορίζεται, κατ’ ανώτατο όριο, σε εικοσιπέντε (25) μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/ήτριες. Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικώς φάκελο υποψηφιότητας στην ηλεκτρονική διεύθυνση bioinf@mbg.duth.gr, με την ένδειξη: ΓΙΑ ΤΟ ΠΜΣ «ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ», από 03/06/2024 μέχρι 27/09/2024.

Πρόσκληση

ΑΙΤΗΣΗ 2024-2025

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.