Διδάσκοντες

Οι διδάσκοντες και διδάσκουσες για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, θα οριστούν στα τέλη Σεπτεμβρίου 2023. Εδώ παραθέτουμε τα ονόματα των διδασκόντων του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους για ενημέρωση. Ίσως υπάρξουν μικρές αλλαγές, αλλά η βασική σύνθεση θα παραμείνει ίδια. Οι συντονιστές και οι συντονίστριες των μαθημάτων θα συνεχίσουν και στην επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά.

 

Συντονιστές/συντονίστριες Μαθημάτων

 • ΕΒΠ101, Αρχές Προγραμματισμού

Γλυκός Νικόλαος, Αν. Καθηγητής, Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, ΔΠΘ

 • ΕΒΠ102, Βιοστατιστική, 

Παπαγεωργίου Αριστοτέλης, Καθηγητής, Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, ΔΠΘ

 • ΕΒΠ201, Αρχές Μοριακής Βιολογίας, 

Σανδαλτζόπουλος Ραφαήλ, Καθηγητής, Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, ΔΠΘ

 • ΕΒΠ202, Αρχές Γενετικής, 

Τοκατλίδης Ιωάννης, Καθηγητής, Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, ΔΠΘ

Μαρουλάκου Ιωάννα, Καθηγήτρια, Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, ΔΠΘ

 • ΕΒΠ03, Βιοπληροφορική και Υπολογιστική Βιολογία: Θεμελιώδεις Αρχές,

Γιαννακάκης Αντώνης, Επ. Καθηγητής, Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, ΔΠΘ

 • ΕΒΠ04, Μεταγραφομική, Γονιδιωματική και Επιγενετική

Γρηγορίου Μαριρένα, Καθηγήτρια, Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, ΔΠΘ

 • ΕΒΠ05, Γλώσσες Προγραμματισμού και Λογισμικό στη Βιοπληροφορική 

Κολοβός Πέτρος, Επ. Καθηγητής, Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, ΔΠΘ

 • ΕΒΠ06, Βιολογία Συστημάτων και Ανάλυση Δεδομένων NGS

Κολοβός Πέτρος, Επ. Καθηγητής, Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, ΔΠΘ

 • ΕΒΠ07, Στατιστική Επεξεργασία Βιολογικών Δεδομένων

Παπαγεωργίου Αριστοτέλης, Καθηγητής, Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, ΔΠΘ

 • ΕΒΠ08, Ανάλυση Δομής Βιομορίων

Φαδούλογλου Βασιλική, Αν. Καθηγήτρια, Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, ΔΠΘ

 • ΕΒΠ09, Case Studies στην Εφαρμοσμένη Βιοπληροφορική 

Εφραιμίδης Παύλος, Αν. Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ΔΠΘ

 • ΕΒΠ10, Σύγχρονες Τεχνολογίες στην Επιστήμη των Υπολογιστών

Μπούταλης Ιωάννης, Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ΔΠΘ

Μητιανούδης Νίκόλαος, Αν. Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ΔΠΘ

 

Διδάσκοντες/διδάσκουσες Μαθημάτων

Αϊβαλιώτης Μιχαήλ, Αν. Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Αντωνίου Αγλαϊα, Ερευνήτρια ΙΘΑΒΒΥΚ / ΕΛΚΕΘΕ

Αμούτζιας Γρηγόριος, Αν. Καθηγητής, Τμήμα Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Βασιλειάδης Σωτήριος, Επ. Καθηγητής, Τμήμα Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Γαζή Αναστασία, Ερευνήτρια, Institut Pasteur, Παρίσι Γαλατσίδας Σπύρος, Καθηγητής, Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων, ΔΠΘ

Γεωργίτση Μαριάνθη, Επ. Καθηγήτρια, Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, ΔΠΘ

Ζαφειρόπουλος Χαράλαμπος, Ερευνητής, Rega Institute for Medical Research, KU Leuven, Βέλγιο

Ηλιόπουλος Ιωάννης, Επ. Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Καβακιώτης Ιωάννης, Ερευνητής, Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, ΔΠΘ

Κλάπα Μαρία, Ερευνήτρια Α’, ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ Κοκκινίδης Μιχαήλ, Ομότιμος Καθηγητής, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Μακράκη Ελένη, Ερευνήτρια, ΙΤΕ/ΙΜΒΒ Μανουσάκη Τερέζα, Ερευνήτρια Γ’ ΙΘΑΒΒΥΚ / ΕΛΚΕΘΕ
Μπάγκος Παντελής, Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Μπουλουγούρης Γεώργιος, Αν. Καθηγητής, Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, ΔΠΘ

Μυλωνάς Ευστράτιος, Επ. Καθηγητής, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Νικολάου Χριστόφορος, Ερευνητής Β’, Κέντρο Βιολογικών Ερευνών «Αλέξανδρος Φλέμινγκ»
Παλαιολόγου Αικατερίνη, Επ. Καθηγήτρια, Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, ΔΠΘ Παπαντώνης Άκης, Καθηγητής, University Medical Center Göttingen, Γερμανία
Παυλόπουλος Γεώργιος, Ερευνητής Β’, Κέντρο Βιολογικών Ερευνών «Αλέξανδρος Φλέμινγκ»

Παφίλης Ευάγγελος, Ερευνητής Γ’ ΙΘΑΒΒΥΚ / ΕΛΚΕΘΕ

Σκάβδης Γεώργιος, Αν. Καθηγητής, Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, ΔΠΘ Σταμούλης Γιώργος, Ερευνητής, QIAGEN, Ελβετία
Ψωμόπουλος Φώτης, Ερευνητής Β’, Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών, ΕΚΕΤΑ