Κατηγορία: 2021-2022

Πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ “Εφαρμοσμένη Βιοπληροφορική και Ανάλυση Δεδομένων”

Όλες οι τυπικές διαδικασίες του ΠΜΣ “Εφαρμοσμένη Βιοπληροφορική και Ανάλυση Δεδομένων” έχουν ολοκληρωθεί, με την δημοσίευση του ΦΕΚ της ίδρυσης (4722/12.10.2021, Τεύχος Β) και της έγκρισης του κανονισμού (4746/14.10.2021, Τεύχος Β) του ΠΜΣ. Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε ερώτηση ή την εκδήλωση του ενδιαφέροντός σας.  Καλή ακαδημαϊκή χρονιά.