Κατηγορία: 2022-2023

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Π.Μ.Σ.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα του Π.Μ.Σ. για ακαδημαικό έτος 2022-2023 είναι πλέον διαθέσιμο. Υπενθυμίζουμε ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι μέχρι τις 26/9/2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023

Το Τμήμα Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης οργανώνει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) με τίτλο: «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» (“Applied Bioinformatics & Data Analysis”) και καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/-ες να υποβάλουν υποψηφιότητα για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.  Οι υποψήφιοι καλούνται να διαβάσουν την πρόσκληση και να συμπληρώσουν την αίτηση και την αποστείλουν μαζί…
Read more

Συντονιστική επιτροπή και έναρξη του ΠΜΣ

Με την αριθμ 11/9-3-2022 συνέλευση του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, ορίστηκε η συντονιστική επιτροπή του Π.Μ.Σ. “Εφαρμοσμένη Βιοπληροφορική και Ανάλυση Δεδομένων”. Το ΠΜΣ αναμένεται να ξεκινήσει τον Οκτώβριο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, και η προκήρυξη θα δημοσιευθεί αρχές του καλοκαιριού του 2022.