Συντάκτης: Πέτρος Κολοβός

Πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ “Εφαρμοσμένη Βιοπληροφορική και Ανάλυση Δεδομένων”

Όλες οι τυπικές διαδικασίες του ΠΜΣ “Εφαρμοσμένη Βιοπληροφορική και Ανάλυση Δεδομένων” έχουν ολοκληρωθεί, με την δημοσίευση του ΦΕΚ της ίδρυσης (4722/12.10.2021, Τεύχος Β) και της έγκρισης του κανονισμού (4746/14.10.2021, Τεύχος Β) του ΠΜΣ. Το ΠΜΣ αναμένεται να ξεκινήσει τον Οκτώβριο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, και η προκήρυξη θα δημοσιευθεί αρχές του καλοκαιριου του 2022.  Είμαστε στην διάθεσή…
Read more